BUJNIAK, SIUDA I PARTNERZY

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA

Bujniak Siuda i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska

Kancelaria Bujniak Siuda i Partnerzy z siedzibą w Jaworznie oferuje kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, a także jednostkom administracji państwowej i samorządowej.
Nasza Kancelaria to  zespół adwokatów o szerokim zakresie umiejętności i wiedzy prawniczej. Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy, elastyczność oraz szybkość podejmowania decyzji. W wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych kierujemy się profesjonalizmem, rzetelnością oraz zasadami etyki zawodowej.

15 Lat Doświadczenia i Praktyki

Nasze Specjalizacje

Dominującymi specjalizacjami Kancelarii są:

Prawo karne

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej na każdym etapie, począwszy od postępowania przygotowawczego, po obronę i reprezentację przed Sądem.
Reprezentujemy także osoby skazane w sprawach związanych z postępowaniem wykonawczym, w przedmiocie przerwy, odroczenia wykonania kary, a także w kwestii warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Oferujemy pomoc w reprezentacji pokrzywdzonego w realizacji jego uprawnień, na etapie postepowania sądowego, w charakterze powoda cywilnego lub oskarżyciela posiłkowego.

Prawo rodzinne

Posiadamy wieloletnie, bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Nasz zespół w sprawach rodzinnych kieruje się empatią, wyczuciem i dobrze dobraną strategią procesową. Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy Klientom poczucie bezpieczeństwa i kompleksową opieką prawną. Zawsze koncentrujemy się na interesach Klienta, starając się wypracować optymalne rozwiązania, pomimo istniejących konfliktów pomiędzy stronami. Potrafimy dostosować strategię działania do zmieniających się warunków.
W sprawach rodzinnych udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, negocjujemy oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, prowadząc sprawy od początku do końca. Świadczymy także usługi w zakresie mediacji, zarówno jako pełnomocnicy w mediacji, jak i jako mediatorzy.
Prowadzimy sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa – prowadzenie spraw o rozwód lub separację, sprawy majątkowe – związane z podziałem majątku dorobkowego, małżeńskie umowy majątkowe, zwrot nakładów i wydatków na majątek osobisty, zniesienie wspólności ustawowej, sprawy alimentacyjne, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, sprawy dotyczące pochodzenia dziecka, jak również sprawy z zakresu adopcji, opieki, kurateli, czy ubezwłasnowolnienia.

Prawo spadkowe

W zakresie prawa spadkowego nie tylko reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych, ale także udzielamy porad prawnych, które mogą okazać się równie pomocne w dochodzeniu praw do spadku lub uzasadnionych roszczeń. W prowadzonych postępowaniach gwarantujemy zachowanie wysokich standardów, które ułatwiają uzyskanie pomyślnego orzeczenia sądu lub finału postępowania administracyjnego.
Posiadamy bogate doświadczenie oraz wiedzę, która umożliwia nam skutecznie prowadzić naszych Klientów przez zróżnicowane sprawy z zakresu prawa spadkowego. Bierzemy pod uwagę to, że prawo spadkowe jest dość skomplikowaną dziedziną prawa, dlatego też każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, szczegółowo zapoznając się z dokumentacją i statusem prawnym spadkobierców.
Oferujemy pomoc prawną w sprawach związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, o zachowek, o odrzucenie spadku, o stwierdzenia nieważności testamentu, o wyłączenie małżonka od dziedziczenia, uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia spadku, wykonania zapisu lub polecenia zawartego w testamencie, roszczeń wierzycieli spadkodawcy wobec spadkobierców.

Prawo rzeczowe

Udzielamy pomocy w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, o ustanowienie drogi koniecznej, o rozgraniczenie nieruchomości, o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w postępowaniach administracyjnych. Pomoc prawna obejmuje reprezentację Klienta w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również w postepowaniach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Oferujemy fachową pomoc prawną ofiarom, jak i sprawcom wypadków komunikacyjnych, pomagając w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia. Świadczymy także pomoc prawną dla warsztatów samochodowych, serwisów oraz wypożyczalni pojazdów zastępczych, wspierając ich między innymi w dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowań za szkodę w pojeździe, najem pojazdu, holowanie, nabytych w drodze cesji od poszkodowanych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach o przywrócenie do pracy, odszkodowania, ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbing

Prawo energetyczne

Świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym. Zespół Kancelarii posiada szeroką wiedzę na temat rynku energetycznego – jego ograniczeń i wyzwań regulacyjnych. Pomagamy przedsiębiorcom dostosować prowadzoną działalność do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów i w efektywny sposób zarządzać ryzykiem prawnym, związanym z obecnością na rynku energetycznym.

Windykacja wierzytelności

Windykacja należności może być kłopotliwa, zwłaszcza wtedy, gdy jest realizowana przez osobę fizyczną lub przedsiębiorcę na własną rękę, bez doświadczenia i znajomości sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie.
Kancelarię tworzą specjaliści, którzy mają obszerną wiedzę na temat windykacji wierzytelności. Możemy pochwalić się sukcesami z zakresu odzyskiwania pieniędzy w imieniu naszych Klientów. Działamy w sposób ukierunkowany na dobro wierzycieli. Podejmowane przez nas działania mają na celu skłonienie dłużnika do jak najszybszego zaspokojenia roszczeń lub opracowania planu spłaty długu i zawarcia ugody.
Kancelaria prowadzi zleconą windykację należności począwszy od wezwania dłużnika do zapłaty, prowadzenia negocjacji i sporządzania porozumień i ugód dotyczących sposobu zapłaty długu, prowadzenie postępowań sądowych. Kancelaria zdaje sobie sprawę, jak ważne jest przeprowadzenie szybkiej i co najważniejsze – skutecznej windykacji należności. Nasze wieloletnie doświadczenie z zakresu realizacji takich zleceń pozwala nam proponować Klientom kompleksowe usługi.
Oferujemy pomoc prawną w zakresie polubownej windykacji wierzytelności, windykacji sądowej oraz windykacji komorniczej.
W ramach czynności zmierzających do polubownego odzyskania należności, prowadzimy negocjacje pozasądowe, badamy także przesłanki do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, na polecenie Klienta wdrażamy windykację sadową, w ramach której inicjujemy postępowanie sądowe, które prowadzimy, aż do uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi.
Nasz Zespół sporządza wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej. W ramach windykacji komorniczej współpracujemy z kancelariami komorniczymi, by weryfikować efektywność ich działania. Pomagamy w określeniu majątku dłużnika i wskazaniu elementów, z których można przeprowadzić skuteczną windykację wierzytelności. Kancelaria czuwa nad czynnościami, jakie podejmuje komornik, celem uzyskania rzeczywistego zaspokojenia wierzytelności.

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego. W zależności od Państwa preferencji biznesowych oferujemy usługi w oparciu o indywidualne zlecenia bądź umowy o stałą obsługę prawną.

Zakres wsparcia każdorazowo jest dopasowany do indywidulanych potrzeb danego klienta i obejmuje pomoc prawną w bieżącej działalności podmiotu. Współpraca z kancelarią pozwoli rozwiązać wszelkie problemy formalne, z którymi mierzy się każde przedsiębiorstwo. Co więcej, nasz Zespół zadba, aby dostosować działalność do aktualnie obowiązujących przepisów, dzięki czemu firma będzie funkcjonować w pełni bezpiecznie i legalnie.

W ramach stałej obsługi prawnej świadczymy bieżące doradztwo, nadzór prawny, windykację należności oraz reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych. W imieniu naszych klientów bierzemy udział w negocjacjach biznesowych, przetargach czy aukcjach.

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu doradztwa i obsługi prawnej dużych i małych podmiotów gospodarczych. Oferowana pomoc prawna obejmuje pełny zakres usług:
- rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno działalności jednoosobowej, jak również spółek handlowych,
- doradztwo przy fuzjach gospodarczych oraz przekształcaniu spółek,
- windykacja należności od kontrahentów zalegających z opłacaniem faktur lub innych należności,
- wsparcie w dochodzeniu należnych odszkodowań od ubezpieczycieli,
- sporządzanie oraz weryfikacja umów zawieranych z kontrahentami lub innymi podmiotami, np. ubezpieczycielami,
- analiza prawna oraz sporządzanie wewnętrzne dokumentów takich jak statuty, regulaminy, umowy itp.,
- wsparcie w negocjacjach handlowych z kontrahentami,
- prowadzenie mediacji w celu polubownego rozwiązania sporu, ustalenia warunków umowy, windykacji należności czy uzyskania odszkodowania,
- reprezentowanie Klienta w sprawach cywilnych, gospodarczych, upadłościowych czy administracyjnych,
- przygotowywanie stosownych pism i wniosków o charakterze administracyjnym lub sądowym,
- stała pomoc prawna w zakresie wewnętrznych spraw firmy,

Upadłość konsumencka

Nasz Zespół posiada szerokie doświadczenie we współpracy z klientami, znajdującymi się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Naszym zadaniem jest znalezienie najlepszych rozwiązań prawnych w celu sprawnego i trwałego wyjścia ze spirali długów.
Udzielamy wsparcia na każdym etapie postępowań, bazując na gruntownym doświadczeniu naszej Kancelarii. Profesjonalne doradztwo prawne pozwala uniknąć błędów, zwiększyć szansę na ogłoszenie upadłości i znacząco przyspieszyć wyjście z długów.
Pomoc prawna oferowana przez nas Zespół obejmuje w szczególności:
- analizę sytuacji ekonomicznej i prawnej osoby fizycznej,
- wsparcie prawnika w zgromadzeniu kompletu dokumentów,
- sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej,
- reprezentację w sądzie i wobec wierzycieli,
- stałe doradztwo prawne.
Warto przejść proces oddłużenia – jest to bowiem szansa na nowy start oraz istotną zmianę.

Upadłość przedsiębiorstw

Kancelaria prowadzi pełen zakres  usług prawnych dla przedsiębiorstw. Zajmujemy się analizą prawną firm w obszarze prawa  upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Badamy sytuacje prawno- finansową firmy i znajdujemy najlepsze rozwiązania dla trwałego wyjścia z problemu zadłużenia.
Przygotowujemy rekomendacje dla członków zarządów, analizę szans i ryzyka związanych z  możliwością ogłoszenia upadłości lub rozpoczęcia procesu restrukturyzacji. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie  upadłości i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie pisma procesowe.  Udzielamy kompleksowych porad prawnych.
Prowadzimy również windykację należności, reprezentując zarówno przedsiębiorców jak i wierzycieli. Uczestniczymy w procesach negocjacyjnych, mediacjach i procesach ugodowych.
Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności:
- analiza sytuacji ekonomicznej i prawnej firmy,
- zdefiniowane szans i zagrożeń,
- wsparcie i pomoc w zgromadzeniu dokumentacji,
- opracowanie możliwych rozwiązań wyjścia z zadłużenia,
- sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
- reprezentacja w sądzie i wobec wierzycieli,
- stałe doradztwo prawne.

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu specyfiki określonego urzędu. Udzielana pomoc prawna obejmuje pełny zakres profesjonalnych usług:

- reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,
- sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych,
- sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki komunalnej,
- sporządzanie opinii prawnych w sprawach ochrony środowiska i odpadów,
- sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki nieruchomościami,
- sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa budowlanego,
- sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego,
- doradztwo prawne w zakresie opłat i podatków lokalnych,
- doradztwo prawne w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzanie opinii prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
- doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
- opiniowanie projektów uchwał rady gminy, miasta, powiatu,
- opiniowanie projektów uchwał zarządów gminy, miasta, powiatu,
- sporządzanie/opiniowanie projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych,
- opiniowanie projektów umów oraz porozumień,
- obsługa sesji organów uchwałodawczych,
- uczestnictwo w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego rokowaniach (negocjacjach),
- obsługa gminnych jednostek organizacyjnych - szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej.

Ze względu na charakterystykę pracy konkretnego urzędu Kancelaria proponuje elastyczny format obsługi. Obsługa realizowana jest zarówno poprzez osobistą obecność adwokata w czasie uzgodnionym, jak i poprzez nowoczesne formy komunikacji (np. droga poczty elektronicznej, rozmowa telefoniczna, komunikatory elektroniczne).

Daniel Siuda

Adwokat. Partner.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
Specjalista z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego oraz obsługi przedsiębiorców. Pełnił funkcję obrońcy w skomplikowanych procesach karnych, karnoskarbowych oraz karnych gospodarczych. Specjalizuje się także w prawie spółek. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców, działających w różnych formach organizacyjnych. Jest doświadczonym doradcą biznesowym i negocjatorem. Uczestniczył w wielu transakcjach związanych z działalnością inwestycyjną.
Obsługiwał i koordynował procesy związane z przekształceniami i łączeniem się spółek. Prowadzi doradztwo dla przedsiębiorców z sektora energetycznego, w szczególności odnawialnych źródeł energii oraz branży gospodarki odpadami.
Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej.

Katarzyna Klowan – Siuda

Adwokat. Partner.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów sądowych.
W swojej praktyce zawodowej skupia się na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia. Specjalizuje się także w sprawach spadkowych oraz rodzinnych.
W Kancelarii zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doradza przedsiębiorcom i osobom fizycznym w ramach postępowań upadłościowych, w tym upadłości konsumenckiej.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przed sądami powszechnymi oraz organami administracyjnymi.

Przemysław Bujniak

Adwokat. Partner.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
Specjalista z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.  
W obszarze prawa rzeczowego reprezentuje Klientów Kancelarii w sprawach dotyczących nieruchomości m.in. zasiedzenie, podział, rozgraniczenie, ustanowienie drogi koniecznej. W ramach prawa rodzinnego skupia się na doradztwie i reprezentowaniu Klientów w sprawach o rozwód i podział majątku.
W Kancelarii świadczy także doradztwo w zakresie skutecznego dochodzenia wierzytelności osób fizycznych i przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami, oraz organami administracji i urzędami branżowymi.

Kontakt z Kancelarią

Dane firmowe:
Numer rachunku bankowego:
PKO BP S.A. 34 1020 2528 0000 0402 0582 8951
NIP: 632 203 09 03
REGON: 521776295
KRS: 0000966829

Szanowny Użytkowniku! Cenimy Twoją prywatność. Dlatego chcemy prosić Cię o zgodę na wykorzystanie plików cookies (tzw. ciasteczek), zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Dzięki temu, będziemy mogli doskonalić naszą ofertę i świadczyć Ci lepsze usługi marketingowe. Swoją zgodę możesz zmienić w dowolnej chwili w naszym Centrum Prywatności.

Centrum Prywatności